Beran   21.3.2018   Radek

Upozornění! Váš prohlížeč má vypnutou podporu JavaScript(ů). Některé funkce nebudou dostupné.

Registrace

Profil

Jméno*:
Příjmení*:
E-mail*:
Přihlašovací jméno*:
Heslo*:
Kontrola hesla*:

Adresa a kontaktní údaje

Telefon:
Ulice:
Město:
PSČ:
Stát:

Obchodní podmínky internetového obchodu
Matrix-2001.cz

I. ÚVOD

Náplní těchto obchodních podmínek je stanovit práva a povinnosti subjektů v rámci poskytování placeného obsahu internetových stránek www.matrix-2001.cz, které provozuje společnost MATRIX Consulting s.r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Švabinského 1700/4, PSČ 70200, IČO 28575296, zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 32768, chráněného autorským právem, prostřednictvím stahování vybraného obsahu (“díla“) za úplatu registrovanými uživateli.

Veškerá takto poskytovaná díla jsou plně chráněna autorským právem, zejména zák.č. 121/2000 Sb. , autorský zákon v platném znění a souvisejícími právními předpisy.

II. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1. Objednávka díla

Stahování příslušného díla je online služba. Objednávku vybraného díla je nutno zahájit přes uživatelské rozhraní v rámci internetových stránek www.matrix-2001.cz. Pro zdárné poskytnutí díla je nutná registrace uživatele. Podáním objednávky vyjadřuje uživatel souhlas s těmito Obchodními podmínkami internetového obchodu Matrix-2001.cz.

Dílo bude po uhrazení dohodnuté částky poskytovateli obsahu společnosti MATRIX Consulting s.r.o. zpřístupněno níže popsaným způsobem uživateli ke stažení.

 

2. Zrušení zrealizované zakázky

Vrácení díla uživatelem zpět poskytovateli, či vypovězení smlouvy o poskytnutí díla po zpřístupnění předmětného díla uživateli není vzhledem k povaze a charakteru elektronického dokumentu možné.

3. Možnosti platby

Dílo může být uživateli zpřístupněno až po přijetí platby poskytovatelem. Je možno si vybrat z následujících možností platby:

  • platba bankovním převodem
  • platba poštovní poukázkou
  • platební kartou

4. Poskytnutí osobních údajů

Podáním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování, zpracování a archivaci údajů o kupujícím a jeho nákupech, a to až do doby odvolání tohoto souhlasu. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, subjekt údajů má právo k jejich přístupu a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Prodávající se zavazuje k ochraně uvedených osobních dat poskytnutých mu kupujícím. Uvedené údaje budou sloužit pouze pro potřebu prodejce a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující souhlasí s tím, aby prodávající tyto údaje zpracovával pro své marketingové a obchodní účely a za tímto účelem je zpřístupnil i třetím subjektům spolupracujícím s prodávajícím na zajištění marketingových akcí, toto vše při respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. V případě ukončení obchodování mezi prodávajícím a kupujícím (ukončení registrace), popř. na žádost kupujícího, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu, budou tato data z archivu dodavatele odstraněna (vymazána).

III. Další ustanovení

 

1. Rozsah platnosti

Obchodní vztahy mezi společností MATRIX Consulting s.r.o. „poskytovatelem“ a uživatelem v souvislosti s poskytnutím díla se řídí těmito Obchodními podmínkami internetového obchodu MATRIX-2001.cz „Obchodní podmínky“, ve znění platném v čase uskutečnění objednávky. Tím není dotčeno užití příslušných právních předpisů, zejména zák.č. 121/2000 Sb. , autorský zákon v platném znění.

2. Vznik smluvního vztahu

Objednávka zaslaná uživatelem znamená pro poskytovatele nabídku ke vstupu do smluvního vztahu. Odesláním objednávky dává účastník souhlas s těmito Obchodními podmínkami. Pokud účastník zašle objednávku, poskytovatel pošle uživateli notifikaci v podobě e‑mailové zprávy o přijetí objednávky s uvedením dalších údajů (potvrzení přijetí), čímž dojde k uzavření smlouvy.

3. Podmínky použití / Zákaz postoupení e-knihy třetím stranám 

Pokud není dohodnuto jinak, účastníkovi je zaručeno právo použití poskytnutého díla pro jeho vlastní záměry na jakémkoliv vlastním hardware. Každé jiné použití je předmětem další písemné dohody. Zákazník je oprávněn použít dle těchto Obchodních podmínek. Není oprávněn zpřístupnit dílo třetím stranám, ať za úhradu, nebo bezúplatně. V případě porušení tohoto ustanovení je účastník povinen uhradit smluvní pokutu 5 000,- CZK za každé porušení a za každého třetího uživatele.

4. Doručení a platba

Poskytovatel poskytne dílo po přijetí platby ze strany uživatele. Pro všechny aktivní předplatitele elektronického magazínu je platná sleva 5% z ceny produktu. Platí na všechny druhy zboží.

Poskytnutí díla formou ke stažení se uskuteční tak, že poskytovatelem bude uživateli zaslán hypertextový odkaz umožňující stažení a uložení díla do počítače uživatele. Tento odkaz bude funkční 10 dní.

5. Výjimka z možnosti odstoupení od smlouvy

Odesláním hypertextového odkazu umožňujícího stažení a uložení díla na e‑mailovou adresu určenou zákazníkem se dílo pokládá za doručené. Odstoupení od smlouvy zejména ze strany zákazníka je v tomto případě vyloučeno, dílo takto poskytnuté není možno vrátit vzhledem k povaze a charakteru elektronického dokumentu.

6. Odpovědnost za vady

Dočasné pozastavení služby, např. pozastavení funkčnosti hypertextového odkazu na stažení a uložení díla, které vyplývá z vyšší moci, z operativních poruch nebo z okolností, které jsou nepředvídatelné z technického hlediska, se nepřipisuje k odpovědnosti poskytovatele.

Pokud je po zaslání uživateli hypertextový odkaz nefunkční nebo je poskytnuté dílo vadné, uživatel na to neprodleně upozorní poskytovatele na e-mailovou adresu info@matrix-2001.cz a poskytovatel se zavazuje neprodleně sjednat nápravu. Veškerá poskytovaná díla jsou uložena ve standardním formátu PDF, poskytovatel nenese odpovědnost za případné hardware a software problémy na straně uživatele znemožňující užívání díla.

7. Používané právo

Smluvní vztahy mezi poskytovatelem a zákazníkem se řídí právním řádem České republiky.

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti 1.1.2012.

Účet magazínu Matrix-2001

Jméno:
Heslo:

Pokud jste předplatitelem magazínu Matrix-2001.cz, vyplňte zde Vaše přihlašovací jméno a heslo do magazínu. Propojíte tak své účty a získáte určité výhody (viz. obchodní podmínky). Propojení účtu lze provést i dodatečně v editaci svého profilu. Nejste-li předplatitelem, nechte políčka nevyplněná.


Uživatelský panel
exkluzivně pro čtenáře magazínu Matrix 2001
přijímané platební karty

Kategorie produktů

Nákupní košík
  • Nákupní košík je prázdný

Výběr měny: CZK EUR

Připravujeme
  • TEMNÁ TVÁŘ MĚSÍCE, část. první
    Představujeme Vám vůbec první audio přednášku v cyklu „Tajuplné planetární světy“. V první části tohoto cyklu se soustředíme na nejbližší těleso – náš Měsíc.
  • MÉDIUM MÁRIA ORSIC, NIKOLA TESLA A MIMOZEMSKÉ SPOJENÍ, část první
    Publicista Jaroslav Chvátal přichází se zcela novou hypotézou, která vrhá absolutně jiný pohled na události spojené s II. světovou válkou a předválečným obdobím v souvislosti s doposud stále utajovanými fakty týkajícími se aktivit skupiny spirituální
Provozovatel

Matrix Consulting s.r.o.

chvatal(@)matrix-2001.cz

technická podpora:
admin(@)matrix-2001.cz

náměty a připomínky:
admin(@)matrix-2001.cz


Tento server dodržuje právní předpisy o ochraně osobních údajů. Vnímáme soukromí zákazníků jako důležitý prvek důvěry mezi zákazníkem a obchodníkem. Všechna vložená osobní data slouží výhradně potřebám tohoto serveru (k doručení zboží) a nejsou sdílena s žádnou třetí stranou. webdesign Vendys graphics © Matrix-2001.cz, Jaroslav Chvátal